S vysokou úspěšností léčím tyto obtíže: funkční poruchy (blokády) páteře a periferních kloubů, výhřez meziobratlové ploténky, kořenový syndrom, Lumbo ischiadický syndrom – LIS, Cerviko brachiální syndrom – CBS, Vertebro algický sysndrom – VAS, Impingement syndrom rameního kloubu, nestability v oblastech kolene, kotníku a ramene.

Velkou pozornost věnuji léčbě kořenovému syndromu (výhřez ploténky s kompresí nervového kořene), kde k léčbě používám kombinaci manuální terapie dle Lewita, metodu McKenzie, aplikovanou Vojtovu metodu a senzo-motorická cvičení.

Léčba těchto obtíží probíhá v několika fázích a doba léčby závisí na délce přetrvávajících obtíží, fyzické kondici jedince a eventuálních dalších změnách na pohybovém aparátu. V průměru se jedná o 1 – 4 návštěvy v co nejkratším časovém období a dle dohody další návštěvy v delším časovém odstupu.

Cena: 800 Kč / 50´

Rehabilitace
Rehabilitace