Páteř v noci aneb komfort spaní

To, co má na pohybový aparát největší vliv, je to, co působí nejdéle. Jednou ze tří věcí, které mechanicky nejvíce ovlivňují hybný systém je krom pohodlí sezení (židle) a kontaktu …

Chraň si záda při manipulaci s břemeny

Zvedání a přenášení břemen představuje výrazné riziko pro vznik obtíží pohybového aparátu, zejména pak oblasti bederní páteře. Jednou z hlavních příčin vzniku výhřezu meziobratlového disku bývá nesprávná manipulace s břemeny. …

Usnadni si práci vstoje

Práce vstoje je společně s prácí vsedě nejčastější pracovní polohou. Dlouhodobý stoj vytváří určitá zdravotní rizika, která se ve zvýšené míře projevují při nedodržování zásad správného pohybového režimu. Zdravotní – …

Ergonomie při práci na PC

Častou příčinou bolestí zad, ramen, paží a zápěstí, vzniku zrakové únavy je nevhodné uspořádání, vybavení a umístění počítačového pracoviště. Ergonomické doporučení Spočítejte si, kolik času denně, týdně a měsíčně u …

Co je to ergonomie

Ergonomická židle, moderní design a ergonomie, špatná ergonomie při práci na PC…., slovo ergonomie se stalo součástí našeho slovníku. Pojďme si říci, co přesně toto slovo znamená, čím se ergonomie …

Práce v sedě

Sed je nejčastější pracovní polohou, nikoliv však nejzdravější! Aby dlouhodobé sezení nevytvářelo zdravotní komplikace, je třeba ho aktivně kompenzovat. Cílené zdravotní cvičení je tou nejvhodnější formou. Zdravotní – vyrovnávací cvičení …