Ergonomická optimalizace pracovní zátěže (EOPZ) je sestavena z několika modulů, které lze aplikovat i samostatně. Pro správné nastavení celého procesu je třeba brát v potaz typ pracovní zátěže, časové a technické možnosti pracovního procesu a individuální předpoklady pracujících osob.

  1. Využití fyzického potenciálu pracovníka spočívá v nalezení fyzických předností jednotlivého zaměstnance a jeho umístění na pracovní pozici, kde může své přednosti využít. Používáme testy fyzické síly, koordinace, jemné motoriky a antropometrická měření. Využití – výrobní sféra.
  2. Přizpůsobení pracovních podmínek a prostředků potřebám pracujícího člověka zabezpečíme ergonomickým uspořádáním pracoviště a volbou vhodných pracovních nástrojů a pomůcek (návaznost pracovních úkonů, výška pracovního stolu, tvar rukojeti…). Využití – výrobní sféra, administrativa, služby.
  3. Posture coaching, neboli správná pozice těla při práci a technika pracovního pohybu šetří zdraví, energii a čas. Je jedno, jde li o fyzicky těžkou manuální práci nebo práci převážně v sedě.  Využití – výrobní sféra, administrativa, služby.
  4. Kompenzační pracovní a pohybový režim nastavuje vhodnou kombinaci pracovních činností během pracovní směny, efektivně rozkládá pracovní dobu do více časových úseků a využívá cvičebních a relaxačního aktivit v průběhu pracovní doby i po jejím zakončení. Využití – výrobní sféra, administrativa, služby.
  5. Mimopracovní činnost je důležitou součástí EOPZ, jejíž hlavní význam spočívá v nalezení a doporučení vhodných volno časových aktivit, které vyrovnají pracovní zátěž.  Využití – výrobní sféra, administrativa, služby.

Chcete vědět více, pište, volejte nebo navštivte Novinky.